Pazar Araştırması

Markaların hedef kitlelerine ulaşarak ürün ve hizmet tanıtımını gerçekleştirmelerini sağlayan pazarlama kampanyaları için hedef kitle hakkında ayrıntılı verilere sahip olmak ve bu doğrultuda stratejiler geliştirmek gerekiyor. Mevcut ya da potansiyel müşterilerin ihtiyaçları, beklentileri, satın alma motivasyonları, tüketici alışkanlıkları ve demografik özellikleri hakkında ayrıntılı verilerin toplanıp analiz edilmesi pazar araştırması ile mümkün oluyor. Pazar araştırması sektöre yeni girecek markaların yanı sıra halihazırda sektörde faaliyet gösteren markaların da doğru ve etkili kampanyalar gerçekleştirmek için uygulaması gereken bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Pazar Araştırması

Müşteriler hakkında bilgi toplamak için önceleri yüz yüze görüşme, telefonla görüşme ve anket gibi yöntemler uygulanarak yapılan pazar araştırması günümüzde daha çok online platformlarda gerçekleştiriliyor. Online pazar araştırması online anketler aracılığıyla internet üzerinden hedef kitle hakkında bilgi toplamaya olanak tanırken elde edilen verilerin şeffaflığı ve doğruluğu önemli bir sorun oluşturmaya devam ediyor. 

Markaların uzun yıllardır uyguladığı bir yöntem olan pazar araştırması dijital pazarlama kavramının ortaya çıkması ile birlikte bambaşka bir boyuta taşınıyor. Artık pazar araştırması yaparken hedef kitle konumunda bulunan mevcut ve potansiyel müşteriler internetin sağladığı olanaklar kapsamında daha kolay ve doğru bir şekilde belirleniyor. Hedef kitlenin yaş, konum ve cinsiyet gibi demografik özelliklerinin yanı sıra davranış, tutum ve düşünceleri hakkında ayrıntılı verilere dijital mecralar sayesinde daha şeffaf bir şekilde ulaşmak mümkün oluyor. 

 

Pazar Araştırması Yapmanın Faydaları

Pazar araştırması sonucunda ulaşılan verilerin analiz edilmesiyle birlikte markalar hem pazardaki konumunu hem de pazardaki konumunu daha ileriye taşıyacak stratejileri belirleyebiliyor. Hedef kitlelerini daha iyi anlayarak ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak üzere ürün ve hizmet kalitesini geliştirebiliyor. Dijital pazar araştırması ise gerçekleştirilecek dijital pazarlama kampanyaları için en doğru stratejiler ile hedef kitleye ulaşmanın yollarını ortaya koyuyor. 

Birçok farklı sektör için bulunmaz imkanlar sunan dijital ortamda gerçekleştirilen pazar araştırmaları e-ticaret ya da e-ihracat alanında pazar belirlemek isteyen markaların hem yurtiçinde hem de yurtdışında en büyük yardımcısı oluyor. Bulunduğu lokasyona göre birçok özelliği tespit edilebilen hedef kitle bu konuda alternatif pazarların potansiyelini belirleme şansını markalara sağlıyor. Hedef kitlenin kullandığı mecralar ve etkileşim içinde bulundukları içerik ve paylaşımlar da hedef kitle davranışlarını en doğru şekilde analiz edebilme fırsatı sunuyor.

Sektörel bazda gerçekleştirilen pazar araştırması ise markalara yeni fırsatları yakalama ve rakiplerinin boşluklarını değerlendirme imkanı yaratıyor. Nicel ya da nitel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen pazar araştırmalarının markaları başarılı bir sonuca ulaştırabilmesi, güçlü kaynaklardan elde edilen doğru ve tarafsız verilerin ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesine dayanıyor. Bunun için de işi, konunun uzmanı profesyonel bir ekibe bırakmak gerekiyor.

 

Markanız Adına Lokasyon, Mecra ve Sektöre Yönelik Ayrıntılı Pazar Araştırmaları Gerçekleştiriyoruz.

2Gether Social olarak pazar araştırması ve yöntemleri hakkında uzman ekibimizle markanızın hedeflerini belirleme konusunda yardımcı oluyoruz. Farklı lokasyonlar, mecralar ve sektörler özelinde pazar araştırmasını gerçekleştirirken en doğru ve tarafsız verileri toplayarak analiz ediyoruz. İnternetin sağladı tüm imkanlardan faydalanarak pazar araştırmasında kullanılan verileri güçlü kaynaklardan elde ediyoruz. 

Hedef kitlenizin demografik yapısının yanı sıra davranışsal özelliklerini de tespit ederek gerçekleştirmeyi planladığınız dijital pazarlama kampanyalarına yol gösteriyoruz. Böylelikle dikkat çekici içerikler üretmenizi ve bu içerikleri en doğru sosyal medya kanalları üzerinden geniş kitlelere ulaştırmanızı mümkün hale getiriyoruz. Mevcut ve potansiyel müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamanızı sağlayarak da markanızın ürün ve hizmetlerini geliştirmenize imkan tanıyoruz.   

Rakip markaları da pazar araştırmasına dahil ederek sektördeki konumunuzu daha iyi belirlemenizi ve bu doğrultuda sektördeki fırsatları rakiplerinizden önce fark ederek değerlendirmenizi sağlıyoruz.    

Füllen Sie das Formular aus, wir lösen alle Fragezeichen in Ihrem Kopf auf!