Veriye Dayalı Hedef Kitle Belirleme

Dijital pazarlama kapsamında gerçekleştirilen tüm kampanyaların ortak bir amacı bulunuyor: Markanın mesajını belirli bir kitleye ulaştırmak. Kampanyaların tüm aşamaları bu kitlenin özelliklerine göre şekilleniyor. Hedef kitleyi doğru bir şekilde belirlememek kampanyaların başarısızlıkla sonuçlanmasının temel sebepleri arasında yer alıyor.

Veriye Dayalı Hedef Kitle Belirleme

“Hedef kitle nedir?” sorusunun yanıtı olarak kısaca; markaların çeşitli amaçlar doğrultusunda bir algı ya da davranış değişikliği yaratmak istedikleri benzer özelliklere sahip kişi grupları diyebiliriz. Hedef kitlenin özelliklerini belirlemek ve buna uygun bir kampanya planlamak markaların nokta atışı yaparak amaçlarına ulaşmalarını sağlıyor. Hedef kitlenin özelliklerinin belirlenmesinde ise farklı araştırma yöntemleri ve araçları kullanılıyor.

 

Hedef Kitle Nasıl Belirlenir?

Hedef kitleyi belirlerken markaların mevcut müşterilerini, rakiplerinin müşterilerini ve sunduğu ürün ve hizmetin özelliklerini değerlendirmesi başlangıçta uygulayabileceği basit ama etkili yöntemler arasında bulunuyor. Ancak yöntemlerin bunlarla sınırlı kalmaması, daha kapsamlı ve ayrıntılı bir değerlendirme yapılması kampanyanın gerçekten başarılı olması adına büyük önem taşıyor. Markanın yapacağı ayrıntılı değerlendirmeler sonucunda hiç ummadığı hedef kitlelere ulaşabilmesi de mümkün oluyor.

Markaların kampanyalarının aşamalarını planlarken daha isabetli kararlar alarak hedef odaklı stratejiler geliştirmesi hedef kitle hakkında elde edilen bilgilerin çokluğuna ve niteliğine dayanıyor. Hedef kitleye dair her türlü faydalı bilgiye kolaylıkla ulaşabilmek ve bu bilgilerden yola çıkarak hedef kitle hakkında doğru yargılara varabilmek internetin sunduğu imkanlar sayesinde mümkün hale gelebiliyor.    

Dijital medyanın sunduğu verileri toplayıp analiz etmek, hedef kitle belirleme kriterleri arasında en doğru ve etkili yöntem olarak öne çıkıyor. Hedef kitlenin demografik özelliklerinden satın alma davranışlarına kadar birçok bilgiye dijital medya kanalları üzerinden ulaşmak mümkün oluyor. 

Özellikle sosyal medya kullanan kişilerin beğenileri, takip ettikleri ve yorumları üzerinden dijital bir analiz gerçekleştirerek hedef kitlenin alışkanlıkları hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılabiliyor. Tespit edilen alışkanlıklar doğrultusunda hedef kitlenin ilgi alanları ve beklentileri belirlenerek buna yönelik ürün ve hizmet tanıtımları gerçekleştiriliyor. Ancak hedef kitle belirleme aşamasında kullanılan verilerin doğru ve güncel kaynaklardan toplanması ve uygun yöntemlerle analiz edilmesi gerekiyor. 

Veriye dayalı hedef kitle belirleme olarak adlandırabileceğimiz bu süreç için birçok sosyal medya kanalının ve web sitesinin farklı unsurlar ekseninde taranması büyük önem taşıyor. Özellikle markanın kendi sosyal medya hesapları ve web sitesi, takipçiler ve ziyaretçiler açısından değerlendirildiğinde hedef kitleyi belirlemek için oldukça değerli veriler sunuyor. Bu yöntemle takipçilerin ve ziyaretçilerin özelliklerini ayrıntılı bir şekilde tespit etmek aynı özelliklere sahip olan başka kitlelere ulaşma fırsatını da markalara sağlıyor.      

Hedef kitle araştırması yaparken kullanılacak verilerin toplanması ve analiz edilmesi oldukça ayrıntılı, karmaşık ve zaman alan bir süreç olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda bu süreçte kullanılacak araçların ve yöntemlerin tespiti de tecrübe ve uzmanlık gerektiriyor. 

 

Doğru, Güncel ve Tarafsız Verilere Dayanan Hedef Kitle Belirleme Süreci

2Gether Social olarak markanıza, kampanyanıza ve ürününüze en uygun hedef kitleyi belirlemenize yardımcı oluyoruz. Daha önce birçok başarılı projede yer almış tecrübeli ve uzman ekibimiz ile hedef kitle belirleme sürecini en doğru yöntem ve araçları kullanarak kısa süre içinde tamamlıyoruz. Kampanyanızı başarıya ulaştıracak en önemli faktörlerden biri olan hedef kitlenizi yakından ve ayrıntılı bir şekilde tanımanızı sağlıyoruz.

İnternetin sunduğu imkanlar doğrultusunda hedef kitle hakkında her türlü veriyi birçok farklı kaynaktan otomatik olarak topluyoruz. Topladığımız verilerin güncel, doğru ve tarafsız olmasına özen gösteriyoruz. Bu sayede hedef kitle hakkında elde ettiğiniz bilgiler doğrultusunda kampanyanızı isabetli kararlar alarak etkili bir şekilde yönetmenize imkan tanıyoruz. 

Hedef odaklı bir kampanya gerçekleştirmek için sadece hedef kitlenin demografik özelliklerinin yeterli olmadığı bilinciyle analiz sonuçlarında hedef kitlenin beğenileri, beklentileri, ihtiyaçları ve satın alma davranışlarına yönelik bilgiler de sunuyoruz. Böylelikle hedef kitlenizin dikkatini çeken onları markanızın amaçları doğrultusunda yönlendiren bir kampanya hazırlamanızı mümkün kılıyoruz.   

Füllen Sie das Formular aus, wir lösen alle Fragezeichen in Ihrem Kopf auf!