Etnik Pazarlama

Pazarlama faaliyetlerinin başarısının sırrı, ürün ve hizmetlerin satışının yapılacağı hedef kitlenin ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesinde saklı. Genellikle yaş, cinsiyet, lokasyon ve meslek gibi demografik ya da tüketim alışkanlarına göre incelenen hedef kitlenin sahip olduğu kültürel değerler çoğu kampanyada göz ardı edilebiliyor. Oysaki dil, dini inanışlar, gelenek ve görenekler gibi birleştirici unsurlardan oluşan kültürel değerler, hedef kitlenin tüketim alışkanlıklarını doğrudan ya da dolaylı yollardan etkileyerek satın almada belirleyici unsur olabiliyor.

Etnik Pazarlama

Globalleşen dünyanın imkanlarından faydalanarak yurtdışına ürün ve hizmet satışı gerçekleştirmek isteyen markaların özellikle dikkat etmesi gereken bir konu olan kültürel değerlerin bilinmesi, hem yanlış anlaşılmaların önüne geçerek markaları olası iletişim kazalarının yaşanmasından koruyor hem de markanın hedef kitlesi ile etkili bir iletişim kurarak imajını sağlamlaştırıyor. Pazarlamada hedef kitlenin kültürel değerlerinin göz önünde bulundurulması ile yepyeni bir kavram ortaya çıkıyor: etnik pazarlama.

“Etnik pazarlama nedir?” Sorusunu kısaca; ırk, dil, inanç ve değerler bakımından farklılaşan gruplara yönelik planlanan ve gerçekleştirilen pazarlama çalışmaları olarak yanıtlamak mümkün. Etnik pazarlamanın tarihine bakıldığında aslında çok eski zamanlarda bile birçok markanın farklı ülkelerdeki pazarlara açılırken o ülkelerin toplumlarına yönelik reklam ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdikleri görülebiliyor. Ancak bu faaliyetlerin kapsamlı ve ayrıntılı analizler sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda planlanması ve uygulanması yeni yeni yaygınlaşan bir strateji olarak öne çıkıyor. 

İnternetin sağladığı imkanlar doğrultusunda e-ihracatın yaygınlaşması birçok markayı etnik pazarlama stratejilerini kullanmaya teşvik ediyor. Etnik pazarlama kapsamında elde edilen hedef kitleye dair sosyokültürel veriler pazarlama faaliyetleri arasında yer alan reklam ve tanıtım çalışmalarının planlanmasında yol gösterici oluyor. 

 

Etnik Pazarlama Nasıl Uygulanır?

Etnik pazarlamada öncelikli olarak hedef kitlenin dilinin iyi bilinmesi ve içeriklerin buna göre oluşturulması gerekiyor. Dilde bulunan deyimlerin ve özdeyişlerin yanlış anlaşılmalara mahal vermeyecek ve antipati oluşturmayacak şekilde içerikte kullanılması markanın hedef kitlesine doğal ve samimi bir şekilde seslenmesini sağlıyor. Hedef kitle tarafından önemsenen günlere ve etkinliklere yönelik içeriklerin paylaşılması ya da özel kampanyaların hazırlanması da bu doğrultuda aynı amaca hizmet ediyor. Kültürel değerler ön planda tutularak gerçekleştirilen pazarlama çalışmaları hedef kitlenin kendini özel hissetmesini sağlayarak markaya karşı olumlu düşünceler geliştirmesine de imkan tanıyor. 

Etnik pazarlama kapsamında influencer kullanımı da hedef kitleye ulaşma bakımından büyük önem taşıyor. Ürün ve hizmet tanıtımının hedef kitlenin kültürel yapısına ve beğenisine uygun bir influencer aracılığıyla gerçekleştirilmesinin etkisi satış oranlarına doğrudan yansıyor. 

Birçok farklı unsura dikkat ederek büyük bir titizlikle planlanması gereken etnik pazarlama çalışmaları çoğu zaman markaların tek başlarına altından kalkamayacakları bir yöntem halini alıyor. Markasının ürün ve hizmetlerini yurtdışı pazarlarına açmak ya da e-ihracat gerçekleştirmek isteyenlerin bu konularda hizmet veren bir ajansla çalışmaları etnik pazarlamada da söz sahibi olmalarını sağlıyor. 

 

Etnik Pazarlama Sayesinde Kampanyanızın Farklı Kesimlere Ulaşmasını Sağlıyoruz

2Gether Social olarak etnik pazarlama kapsamında markanızın dünyanın farklı bölgelerine ve ülkelerine doğru ve etkili şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Dil engelini ortadan kaldırarak içeriklerinizi hedef kitlenizin dikkatini çekecek şekilde hazırlıyoruz.

Hedef kitlenizin kültürel değerlerini de göz önünde bulundurarak markanız adına değer yaratan bir iletişim gerçekleştiriyoruz.

Açılmak istediğiniz ülkenin pazarına yönelik ayrıntılı bir araştırma gerçekleştirerek ülkenin dinamiklerine uyum sağlamanız için imkan yaratıyoruz. Hedef kitleniz hakkında kampanyanıza yön verecek bilgileri de kapsamlı bir araştırma ve analiz sonucunda elde ediyoruz.  

Kampanya mesajının etkisini güçlendirmek için global ağımızda bulunan dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan influencerlarımızla çalışma olanağı sunuyoruz. Global içerik ağımız sayesinde ise kampanyanızın farklı sosyal medya kanalları üzerinden dünya çapında yayılmasını sağlıyoruz.             

Füllen Sie das Formular aus, wir lösen alle Fragezeichen in Ihrem Kopf auf!