Doğru Platform Seçimi

Her biri farklı özellikler sunan sosyal medya platformları kullanıcı profili açısından da birbirlerinden ayrılıyor. Gerek influencer pazarlama gerekse dijital pazarlama kampanyaları planlanırken hazırlanan içerik özellikleri kadar içeriğin paylaşılacağı platformun da doğru belirlenmesi büyük önem taşıyor. Markaların etkili bir iletişim gerçekleştirerek geniş kitlelere ulaşabilmesi için birçok platformda resmi bir hesabının olması öneriliyor. Ancak söz konusu belirli bir hedef kitlesine ulaşmak olduğunda kampanyanın aynı anda bütün platformlarda yayınlanmasının hem zaman hem de iş yükü açısından markalara getirisi olumsuz yönde oluyor. Bunun yerine kampanya özelinde bir platforma öncelik verip iletişim faaliyetlerini bu platformda yoğunlaştırmak gerekiyor.

Doğru Platform Seçimi

Kampanya için Platform Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kampanya hedefleri doğrultusunda birçok noktanın göz önünde bulundurulması ve ayrıntılı veri analizlerine dayanarak içeriklerin paylaşılacağı platformun seçilmesi büyük önem taşıyor. 

Popüler sosyal medya platformları arasından seçim yaparken dikkat edilmesi gereken faktörler şu şekilde sıralanıyor:

  • Hedef kitlenin yaş, cinsiyet ve konum gibi demografik özellikleri
  • Hedef kitlenin platform tercihleri
  • Ürün ve hizmet özellikleri
  • İçerik formatı
  • Marka hikayesi
  • Markanın başarı öyküsü

 

Sosyal medya platform seçiminde hedef kitlenin özelliklerine öncelik veriliyor. Hedef kitlenin çerçevesi ayrıntılı veri analizleri sonucunda demografik özelliklerine göre çizildikten sonra bu veriler ışığında en çok hangi platformu kullanmayı tercih ettikleri de saptanıyor. Platformların sunduğu veriler sayesinde platformu çoğunlukla kullanan kişilerin profilleri tespit etmek de mümkün oluyor. 

Hedef kitle ve platform kullanıcılarının özellikleri örtüşüyor ise kampanyanın yayınlanması bu platform üzerinden gerçekleştiriliyor. Örneğin; markanın tanıtımını yapmak istediği ürün gençlere hitap ediyorsa gençlerin daha sık kullandıkları bir platform tercih ediliyor. Veyahut yurtdışı için bir kampanya gerçekleştirilecekse o ülkede ya da bölgede en çok kullanılan platformlardan biri kampanya için seçiliyor. 

Tanıtılan ürün ve hizmetin özellikleri de platform seçiminde belirleyici oluyor. Marka kozmetik sektöründe faaliyet gösteriyorsa moda ve güzellik paylaşımlarının daha sık yer aldığı Instagram gibi platformların tercih edilmesi kampanyanın daha yüksek oranda hedef kitleye ulaşmasını sağlıyor. Ürünün kullanımı ve uygulanması ayrıntılı bilgi gerektiriyorsa video formatında bir içerik hazırlamak ve Youtube gibi video paylaşım platformları üzerinden kampanyayı yayınlamak markanın ürün satış rakamlarını yükseltmesinde daha etkili oluyor.         

Hazırlanan içeriğin formatı da platform seçimi için göz önünde bulundurulması gerekenler arasında yer alıyor. Ancak görsel, işitsel ve yazılı olmak üzere farklı formatlarda hazırlanan içerikleri oluşturmadan önce yine hedef kitlenin ve ürünün özelliklerini dikkate almak gerekiyor.

Markaların müşterileriyle bağ kurmasını sağlayan marka hikayesi ve başarıları da uygun platformlar aracılığıyla yayıldığında hedef kitle üzerinde dikkat çekici ve akılda kalıcı bir etki yaratıyor. Böyle bir kampanya için markanın imajını ve değerlerini yansıtan en iyi sosyal medya platformlarını kullanmak büyük önem taşıyor.

Platform seçiminde göz önünde bulundurulması gereken bütün unsurlar doğru ve tarafsız verilerin toplanıp analiz edilmesiyle belirleniyor. 

 

En Doğru Platformu Belirleyerek Kampanya Görünürlüğünü Artırıyoruz

2Gether Social olarak kampanyanız için isabetli ve doğru platform seçimi yapmanıza yardımcı oluyoruz. Platform seçiminde öne çıkan unsurları farklı kaynaklardan topladığımız verileri analiz ederek netleştiriyoruz. Analiz için en doğru, güncel ve tarafsız verileri kullanarak platform seçiminde işinizi şansa bırakmanızı engelliyoruz.   

Analiz sürecinde hedef kitlenizin özelliklerine ve tercihlerine öncelik veriyoruz. Hedef kitlenizin demografik yapısının yanı sıra davranış ve alışkanlıklarını da elde ettiğimiz veriler ışığında çözümlüyoruz. Ürün, hizmet özellikleri ve markanızın hikayesini de kapsamlı değerlendirmelere tabi tutarak markanızı, kampanya görünürlüğünü artırıp satış rakamlarını yükseltecek platformlara yönlendiriyoruz.     

Füllen Sie das Formular aus, wir lösen alle Fragezeichen in Ihrem Kopf auf!